Asan’ny Apostoly sy Romana

Asan’ny Apostoly sy Romana

Ny bokin’ny Asan’ny Apôstôly dia mirakitra ny fototra, ny fiandohana ary ny asan’ny fiangonana amin’ny fankatoavana ny Iraka Lehibe. Tonga ilay Mpampionona nampanantenaina – ny Fanahy Masina – hitoetra eo amin’ny mpino, miaraka amin’ny famantarana izay mbola tsy nifanaraka hatramin’izay. Ny fiangonan’i Jesosy dia nivelatra izaitsizy nandritra io fotoana io ary nahatratra ampahany betsaka tamin’ny tontolo nisy tamin’izany fotoana izany.

Ny bokin’ny Romana dia sangan’asa teolojikan’i Paoly. Nametraka ny foto-pampianarana fototra momba ny fanamarinana i Paoly, izany hoe ny asa izay ambaran’Andriamanitra amin’ny olona tsy marina fa marina izy ireo noho ny amin’ny asan’i Jesosy Kristy.

Lessons

Lesona azo trandrahana:

Fomban’ny Pentekosta

Author: malagasy@auth

Ny fitorian’i Paoly

Author: malagasy@auth

Modelin’i Paoly

Author: malagasy@auth

De maninona!

Author: malagasy@auth

Comments are closed.