Lioka sy Jaona

Lioka sy Jaona

I Luke no Evanjely ankafizin’ny maro indrindra, satria mampisongadina ny maha-olombelona an’i Jesosy amin’ny maha-Andriamanitra sy maha-olona Azy. Mampiseho ny fangoraham-pon’i Jesoa sy ny fomba nitovizany tamintsika izany. Maro amin’ireo fanoharana malaza nataon’i Jesosy, toy ny tantaran’ilay Zanaka Adala sy ilay Samaritana tsara fanahy, dia ao amin’ny Bokin’ny Lioka ihany no ahitana azy. Manambara bebe kokoa momba ny fahaterahan’i Jesosy mihoatra noho ny mpanoratra ny Evanjely na ny Filazantsara rehetra i Lioka. Ary i Lioka dia maneho antsika miaraka amin’ny fisehoan’i Kristy – ny fanambarana mazava momba ny antony nahatongavany – ny fanalahidin’ny asan’ny Mesia. Ny Filazantsaran’i Jaona dia manokana eo amin’ny fomba nanoratana azy raha ampitahaina amin’ireo Evanjely telo hafa. Manokana izy satria manome andiana fanambarana miaraka amin’ny hoe “IZAHO” izay mampianatra antsika momba an’i Jesosy. Nifantoka tamin’ny lohahevitra “famantarana” koa i Jaona ary namarana ny boky tamin’ity fanambarana ity ny mpanoratra ny filazantsara: “nosoratana ireo zavatra ireo mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy Zanak’Andriamanitra, ary raha mino Azy ianareo dia hanana fiainana amin’ny anarany “(Jaona 20:31).

Lessons

Lesona azo trandrahana:

Sambory lehilahy

Author: malagasy@auth

Fieritreretana Krismasy

Author: malagasy@auth

Fieritreretana Kristiana

Author: malagasy@auth

MIBEBAKA

Author: malagasy@auth

Tsy ho avy ianao

Author: malagasy@auth

Comments are closed.