Levitikosy – Josoa

Levitikosy – Josoa

Ny Levitikosy tamin’ny alalàn’i Josoa dia manohy ny fitantarana ny firenirenen’ny Israely tany an’efitra. Manamarika lehibe ny tantaran’ Israely izy io satria mandritra io fotoana io dia manohy manokana ny zanak’israely ho olony Andriamanitra. Ny lalàn’Andriamanitra dia omena ny vahoakan’ny Israely any an’efitra miaraka amin’ny torolàlana momba ny fomba fivavahana marina. Ny sasany amin’ireo torolàlana dia sarotra takarina kanefa izy rehetra dia samy mitana andraikitra manokana ary nomen’Andriamanitra izy ireo mba hanampiana ny olona hahafantatra Azy bebe kokoa ary koa ny anjara asan’Ilay Mesia ho avy.

Hifarana amin’ny famaranana ny fivezivezen’ny zanak’Israely ny fitantarana. Miditra amin’ny tany nampanantenain’Andriamanitra azy ireo izy ireo ary tsy maintsy handroaka ny fahavalon’Andriamanitra izay monina ao. Hisy andiam-pandresena sy andiam-paharesena satria miovaova eo anelanelan’ny fahatokiana an’Andriamanitra sy ny fiheverana fa afaka miantehitra amin’ny herin’ny tenany sy ny fahendreny izy ireo rehefa te-hahomby.

Lessons

Lesona azo trandrahana:

Bokin’ny Minisitra

Author: malagasy@auth

Ny fahatsapana fahafoizan-tena

Author: malagasy@auth

Fisamborana fiampangana

Author: malagasy@auth

Zaza mihalehibe

Author: malagasy@auth

Tsarovy ny fahagagana

Author: malagasy@auth

Alao ny fanananao

Author: malagasy@auth

Seho momba ny finoana

Author: malagasy@auth

Comments are closed.