Toriteny teny an-tendrombohitra

Toriteny teny an-tendrombohitra

Ny Toriteny teny an-tendrombohitra dia heverina ho iray amin’ireo lahatenin’i Jesosy manan-danja indrindra ary iray amin’ireo fampianarany fototra tsara indrindra, heverina ho mitazona ny votoatin’ny fampianaran’i Jesosy. Na dia ny olona maro izay tsy kristiana dia mino fa ity toriteny ity dia anankiray amin’ireo hafatra manan-danja indrindra amin’izay nampianarin’ny olona. Angamba tsy misy andalan-teny ao amin’ny Baiboly izay sady voatonona imbetsaka kokoa no tsy azo kokoa noho ity fampianarana ao amin’ny Matio 5-7 ity.

Maro ny olona no nanaraka an’i Jesosy noho ny fampianarany, ny fitoriany ary ny fanasitranany. Nitory ny Toriteny teny an-tendrombohitra izy rehefa nisy vahoaka marobe nitoby nanodidina Azy teo akaikin’ny Ranomasin’i Galilia. Niakatra tany an-tendrombohitra anankiray Izy ary nanasa ny mpianany sasantsasany hiaraka Aminy. Izany dia nampizara ny vahoaka ho vondrona anankiroa: ireo any amin’ny fanambanin’ny tendrombohitra, izay nisolo tena ny olan’ny zanak’olombelona rehetra, ary ireo izay mipetraka teo amin’ny ambaratonga avoavo kokoa izay maniry ny ho anisan’ny vahaolany amin’ny zava-tsarotra. Nanomboka nampianatra sy nampiofana ireo mpanaraka Azy i Jesosy mba hahafahan’izy ireo mandeha any amin’izao tontolo izao miaraka amin’ny hafany sy amin’ny heriny.

Lessons

Lesona azo trandrahana:

Tsy Haiko, Fa Izy Afaka

Author: malagasy@auth

Fahamarinana miavaka

Author: malagasy@auth

Minisitry ny Fampihavanana

Author: malagasy@auth

Ny toetra sy ny kolontsaina

Author: malagasy@auth

sira sy hazavana

Author: malagasy@auth

Mitovy amin’Andriamanitra

Author: malagasy@auth

Soatoavina ara-panahy

Author: malagasy@auth

Ny Club “Me-First”.

Author: malagasy@auth

Ny Fiavian’ny Mpianatra

Author: malagasy@auth

Comments are closed.