Ny tontolon’ny Toriteny teo An-tendrombohitra – Fizarana 1

Ny Toriteny teo an-tendrombohitra dia heverina ho iray amin’ireo lahateny manan-danja indrindra sy iray amin’ny fototry ny fampianarana izay nataon’I Jesosy, heverina ho mirakitra ny fampianarana fototra nomeny koa izany. Eny fa na dia ireo tsy Kristiana aza dia maro koa no mino fa ity toriteny ity dia iray amin’ireo hafatra mafonja indrindra nampianarina hatramin’izay. Angamba tsy misy andininy ao amin’ny Baiboly izay ampiasaina im-betsaka kokoa sy mora azo kokoa noho io fampianarana ao amin’ny Matio 5-7 io.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny