Jereo ao anatiny, jereo, ary jereo

Ao amin’ny andalan-teny manaraka ny toetra tahiana, dia nampifanamby ny mpianany I Jesosy hijery manodidina sy hampihatra ireo toetra ireo eo amin’ny fifandraisana heverin’izy ireo ho manan-danja indrindra – tafiditra ao anatin’izany ny fifandraisany amin’ny fahavalony. Ao amin’ny toko faha-6 Izy dia nilaza tamin’ny mpianany mba hijery sy handinika ny fitsipi-pifehezana ara-panahy sy ny soatoavin’ny mpianatra tena marina. Nampifanamby ny mpianany I Jesoa mba hiaina ao ambany fankasitrahan’Andriamanitra, rehefa mamela Azy hanao azy ireo ho isan’ny vahaolana nomeny hamaly ny filan’izao tontolo izao.

Audio Lesson:

Back to: Teny fampidirana ho an’nyTestamenta Vaovao: Matio

Hametraka valiny