sira sy hazavana

Fangaro iray mitahiry sy miaro ny hena tsy ho simba ny sira, ary ny Kristiana manana ny toetran’I Jesosy dia toy ny sira ho an’izao tontolo izao. Rehefa rakotra mpianatra manana ny toetran’I Kristy ny olon’izao tontolo izao, tahaka ny hena iray vonton’ny sira; ny dindo izay avelan’izy ireny dia miaro izao tontolo izao tsy ho tratry ny fahalovana. Tonga fitaovana sarobidy ampiasain’I Jesosy hampitsimbadika ny kolontsaina izy ireo. Ny fanoharana faharoa dia manondro fa ny Kristiana no hany loharanon’ny fahazavana ho an’ny olona maro miaina ao anatin’ny haizina. Toy ny tamin’ilay fanoharana voalohany, ny tenin’I Jesosy dia midika ara-bakiteny hoe ‘ianao dia ianao irery ihany’ no sira sy hazavana. Raha tsy mahatanteraka ny andraikiny amin’ny maha-sira sy fahazavana azy ny mpianany, dia tsy misy olona tavela afaka hanatanteraka izany. Ny olona manana ny toetran’I Jesosy dia nirahina ho amin’izao tontolo izao amin’ny maha vahaolana azy, izay avy amin’Andriamanitra mba hamirapiratra ho hitan’ny rehetra.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny