Famintinana Famaranana – Ny Fanambadiana Fito

Ao amin’ny Korintiana voalohany 7 i Paoly dia miresaka ny fomba ahafahan’ny mpivady mifanome fahafaham-po ao anatin’ny firaisana ara-nofo ary ny maha-fitsipika tena manan-danja ny fifanarahana amin’ny fifandraisana ara-batana. Araka ny voalazan’ny Lalàna Volamena hoe: ‘Ataovy amin’ny hafa izay tianao hatao aminao.’ Ny modely ara-Baiboly momba ny fanambadiana dia Kristy sy ny Fiangonana. Tsy afaka manana izany karazana fitiavana izany isika raha tsy manana fifandraisana mafonja amin’I Jesosy sy mamela ny Fanahiny hitia amin’ny alalantsika.

Audio Lesson:

Back to: Fianakaviana sy fanambadiana

Hametraka valiny