Fitsipi-pifehezan’Andriamanitra sy soatoavina mitsangana

Tsy afaka miaina ny fiainana Kristiana isika raha tsy mahay mivavaka. Izany no nahatonga an’I Jesosy nampianatra momba ny fifehezana ara-panahy amin’ny alalan’ny vavaka. Ny Vavaka nampianarin’ny Tompo, na raha ny marina kokoa dia tokony antsoina hoe ny Vavaka nataon’ny Mpianatra. Mampanantena I Jesosy fa Andriamanitra, Izay ao amin’ny miafina, dia hanome voninahitra sy hamaly ny vavaka ataontsika amin’ny fahamarinana. Miisa fito ny fitalahoana noresahin’I Jesosy: ny telo izay mametraka an’Andriamanitra ho lohalaharana eo amin’ny lafiny rehetra amin’ny fiainana, ary avy eo ny efatra ho an’izay ilaintsika manokana.

Audio Lesson:

Back to: Teny fampidirana ho an’nyTestamenta Vaovao: Matio

Hametraka valiny