Mamorona olona avy amin’ny tsy misy

Ny bokin’ny Eksodosy dia fanoharana momba ny fanafahana na famonjena ny vahoakan’Andriamanitra; ary ny fiainan’i Mosesy dia ohatra lehibe iray ho an’ireo te ho mpanafaka. Nampianatra an’i Mosesy momba ny fanetretena Andriamanitra mba hampiasana azy ho mpanafaka ny olony. Mianatra avy amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Mosesy isika. Planin’Andriamanitra ny hampiasa ny heriny ao amin’ny olony mba hanatanterahany ny fikasany, mifanaraka amin’ny drafitra napetrany.

Audio Lesson:

Back to: Genesisy sy Eksodosy

Hametraka valiny