Ny Lalàn’Andriamanitra sy ny fiainan’ny olona

Maro no mihevitra fa nanohitra ny Testamenta Taloha I Jesosy ao amin’ireo andininy ireo, saingy ny fampianaran’ny mpitondra fivavahana ihany nefa no toheriny eto. Hoy Izy mantsy tamin’ny mpianany: “Ny zavatra rehetra ampianariko anareo dia hita ao amin’ny Tenin’Andriamanitra, fa izay ampianariko dia mifanatrika mivantana amin’izay nampianarin’ny Mpitondra fivavahana anareo.”

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny