Tsiambaratelo ara-panahy efatra

Hianaro ny fanalahidin’ny fankatoavana ny antson’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao sy ny fanalahidin’ny fitarihana mahomby. Ny fahaiza-manao sy talenta manan-danja indrindra dia ny famelana ny tena ho azo ampiasaina amin’ny fotoana rehetra. Nanomana an’i Mosesy ho mpitarika Andriamanitra tamin’ny fampianarana azy fahamarinana ara-panahy efatra: Tsy izaho, fa Izy. Tsy afaka aho, fa afaka Izy. Tsy te hanao izany aho, fa Izy no manao izany. Ary tsy nahavita aho fa Izy no nahefa. Isika koa dia mila mianatra mampihatra ireo tsiambaratelo ara-panahy ireo mba ho fitaovana azon’Andriamanitra ampiasaina.

Audio Lesson:

Back to: Genesisy sy Eksodosy

Hametraka valiny