Ny Lalàn’Andriamanitra sy ny rahalahinao

Nampianarin’I Jesosy fa zava-dehibe ho an’ny mpino ny mamboly sy mikoloko fifandraisana matanjaka sy feno fitiavana. Ny mpitondra fivavahana tamin’ny andron’I Jesosy mantsy dia nampianatra fa rehefa tsy mamono na mandratra ny rahalahinao fotsiny ianao, dia ankasitrahan’Andriamanitra izay ny fifandraisanao aminy. Saingy ireo izay manana toe-tsaina feno famindrampon’I Jesosy dia tokony haneho izany; ny tsy fanaovana izany dia hisy fiantraikany amin’ny fifandraisantsika manokana Aminy. Tsy maintsy ataontsika azo antoka fa tsy manana lonilony amin’ireo lazain’I Jesosy ho ‘rahalahy’ isika. Ny fahatezerana sy ireo fahatsapana rikoriko ananantsika manoloana ireo rahalahintsika dia mila aràvona raha te hanana fifandraisana araka ny fon’Andriamanitra amin’izy ireo isika.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny