Ny Lalàn’Andriamanitra, ny fahavalonao, ny vehivavy ary ny vadinao

Miaina ao anatin’ny tontolo feno fifaninana isika. Indraindray mitera-doza ny fifandraisantsika amin’ny ‘mpifaninana’ amintsika, na ny fahavalontsika, ka tapa-kevitra ny hitory antsika izy ireo na hanagadra mihitsy aza. Ny mpianatra mpampihavana dia tsy mora tezitra na miezaka mamaly faty ny fahavalony. Ny mifanohitra amin’izany aza no ataony, misafidy ny tsy ho loharanon’ny fifandirana amin’ny mpifanandrina aminy. Nampianarin’I Jesosy antsika koa ny fomba hifandraisana eo amin’ny lahy sy ny vavy. Toy ny amin’ny fahotana rehetra, Jesosy dia mijery ny loharano ipoiran’izany hatrany: ny fontsika. Raha tiantsika ny ho anisan’ny vahaolana amin’ny maha sira sy fahazavana, dia tsy maintsy mianatra mifehy ny filàn’ny nofo isika.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny