Ny Lalàn’Andriamanitra sy ny Teninao

Nanana rafitra maty paika ny mpitondra fivavahana tamin’ny andron’I Jesosy, ka nisy fianianana tsy maintsy natao, ary nisy kosa tsy voatery natao. Rafitra tsy mitombina sy be pitsopitsony izy io, ary tsy nanaja ny didin’Andriamanitra ny amin’ny tsy tokony hijoroana ho vavolombelona mpandainga. Fa Jesosy kosa dia nanizingizina ny mpianany mba ho olon’ny Teny sy olona mitana ny teny nomeny.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny