Mitovy amin’Andriamanitra

Indrisy anefa fa ireo andininy ireo no anisan’ny sarotra adika sy hampiharina indrindra amin’ny fampianaran’I Jesosy, noho Izy mampianatra soatoavina manan-danja tsy mbola re teto amin’izao tontolo izao. Ireo Mpitondra fivavahana fahiny mantsy dia nampianatra fa toy izao no voalazan’ny Lalàna: tiava ny namanao (izay marina rahateo) ary mankahalà ny fahavalonao (izay diso). Nanitsy izany tsy fahatakaran-dry zareo ny Lalàna izany I Jesosy ary mitaky fanoloran-tena tanteraka avy amin’ny mpianany. Ny mitia ny namana, eny fa na dia ny fahavalo araka ny fenitr’Andriamanitra aza dia sarotra tokoa, raha tsy amin’ny alalan’ny zavatra iray ihany: manana an’I Jesosy velona ao anatintsika.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny