Fahamarinana, ao anatiny

Jesosy nanontany hoe: Ataonareo ho iza moa Aho? Dia namaly Petera ka nanao hoe: Hianao no Kristy! izany hoe ny Mesia nampanantenaina. Nazava tsara izay nolazain’I Jesosy fa ny Ray no nanambara izany tamin’i Petera. Jesosy dia manorina ny Fiangonany amin’ny zavatra mahatalanjona toy izany, ny hoe olon-tsotra toa an’i Petera no tonga mibaboka zavatra mahagaga tahaka izany. Raha ny marina dia feno olon-tsotra manao zavatra miavaka ny Fiangonana satria manaiky an’I Jesosy ho Mesia sy mahazo hery avy amin’ny Fanahy Masina izy ireo.

Audio Lesson:

Back to: Teny fampidirana ho an’nyTestamenta Vaovao: Matio

Hametraka valiny