Tabernakelin’ny fivavahana

Boky sarotra takarina ny bokin’ny Levitikosy. Ato amin’ity lesona ity, dia hahazo hevi-baovao momba ny tandindona manodidina ny tranolay fihaonana isika ary ny fomba nametrahana ny tandindona tsirairay tao mba hanampiana ny vahoakan’Andriamanitra hahatakatra ny fifandraisany Aminy sy ny Mesia ho avy, ary ny asa hotanterahiny eo amin’ny hazofijalian’i Kalvary. Ny fanaka rehetra dia nanondro ilay Mpanavotra nampanantenaina dia Jesosy Kristy.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny