Bokin’ny Minisitra

Ny tabernakely tany an’efitra dia toerana nonenan’Andriamanitra, ahafahan’ny mpanota hahazo famelan-keloka sy hihavana Aminy. Milaza ny Baiboly fa tempolin’Andriamanitra ny vatantsika. Mba ahafahantsika mahazo izay tian’Andriamanitra atao amintsika amin’izao ankehitriny izao, dia mila azontsika aloha ny dikan’ny tempoly teo amin’ny Hebreo. Io tempoly teo aloha io dia mampianatra antsika momba ny fiankohofana, momba an’I Jesosy, ary ny fahagagana iainan’ny Kristiana isan’andro: Kristy no ao anatintsika.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny