Ny fifehezana ara-panahy amin’ny fanomezana

Jesosy dia nampianatra ny mpianany hihevitra ireo toetra ‘sambatra’ mitondra fitahiana ireo ao am-pony, ary nampianatra azy ireo hampihatra ireo fahasambarana ireo eo amin’ny fifandraisany. Ao amin’ny Matio toko faha-6 izao Izy dia mampirisika ny mpianany hizotra amin’ny lalana vaovao mankany amin’ny fifandraisany amin’Andriamanitra. Amin’ny fanarahana fifehezan-tena sy soatovina ara-panahy sy mahitsy no tokony hiainan’izy ireo ny fanolorantenany amin’ny maha mpianatra azy.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny