Ambaratonga fitsarana

Hitantsika ao amin’ny bokin’ny Nomery ny hoe: nahoana no 40 taona vao vitan’ny Israelita ny làlana tokony ho vitany tao anatin’ny 11 andro? ary maninona izy ireo no im-polo diso lalana. Ity ampahan-tantara ity dia milaza zavatra momba ny dia ara-panahin’ny mpino maro. Raha mandalo fahamainana sy fijaliana an-tany efitra ianao ka tsy tafiditra ao amin’ny Tany Nampanantenaina, dia izay momba ny fiainana be dia be, araka ny ambara ao amin’ny Testamenta Vaovao; dia manontania tena hoe: Mankatò tanteraka an’Andriamanitra ve aho?

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny