Ny fitsipi-pifehezana ara-panahy amin’ny vavaka sy ny fomban’ny vavaky ny mpianatra

Nampianatra ny mpianany hivavaka I Jesosy, io ilay antsointsika hoe “Ilay vavaka nampianarin’I Tompo”. Io vavaka io nefa raha ny tokony ho izy, dia “Vavaky ny Mpianatra” satria tsy mbola nampiasa io vavaka io mihitsy I Jesosy. Fa izao no tokony ho “vavaka”, hoy Jesosy. Izy dia milaza amintsika mba hivavaka eo amin’ny toerana mirindrina, misy varavarana afaka hidiana, toerana izay tsy afaka ireharehantsika amin’olona fa isika sy Andriamanitra irery ihany.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny