Fisamborana fiampangana

Ny bokin’ny Nomery dia feno fanoharana maro. Hitantsika ao anatin’izany fa, feran’ny fahafahan-draolombelona misafidy ny herin’Andriamanitra. Raha mino sy mangataka ny fitahiana rehetra omen’Andriamanitra ho antsika isika ary manaiky ny sitrapony tsara sy tonga lafatra ho an’ny fiainantsika, dia afaka mitarika antsika ho any amin’ny Tany Nampanantenainy antsika Izy. Misy fahasamihafana eo amin’ny sitrapon’Andriamanitra manome alalana sy ny sitrapon’Andriamanitra manoro lalana. Ao amin’ny sitrapon’Andriamanitra manoro lalana io ihany no ahitana ny fiainana be dia be.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny