Ny votoatin’ny toriteny teo an-tendrombohitra – Fizarana 2

Ny toriteny teo an-tendrombohitra dia iray amin’ny fampianarana fanalahidy ao amin’ny Baiboly. Teo an-tampon’ny vohitra iray tao Galilia Jesosy no nanao io toriteny io, rehefa nampifanamby ireo olona izay voalaza ho mpianany Izy mba haneho ny fitiavan’Andriamanitra amin’ireo olona maratra eto amin’izao tontolo izao. Nanome fanamby ireo mpianany koa Izy mba hiara-miasa Aminy sy ho fantsom-pitiavany. Nofaranany tamin’ny antso ho amin’ny fanoloran-tena ny toriteniny. Nanova ny fiainan’ireo olona maro izay nandre azy io toriteny io.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny