Ny Lalàn’ny Fanambadiana sy ny Fianakaviana

Ny drafitr’Andriamanitra ho an’ny fianakaviana sy ny fanambadiana dia manome ny tanjona tsara sy manan-danja ho an’ny fifandraisantsika ary manatanteraka ny tanjony ho an’izao tontolo izao. Ao amin’ny Soratra Masina dia misy lafiny famatsiana ny fanambadiana; tokony ho fifandraisana maharitra sy voatokana ho an’ny mpivady, fa tokony koa ho fifandraisana iraisana izany hoe mijery ny lafim-piainan’ny lahy sy ny vavy manontolo: ny fanahiny, ny sainy, ny fony ary ny vatany. Rehefa miray saina ny mpivady, ary miaina ao anatin’izany karazana firaisana izany, dia maneho ny fikasan’Andriamanitra momba ny fanambadiana izy ireo.

Audio Lesson:

Back to: Fianakaviana sy fanambadiana

Hametraka valiny