Ny Fihetseham-po mahafinaritra

Ny songadina sy ny tanjon’ny Filazantsara voalohany indrindra dia ny hanambara ny hafatr’Andriamanitra sy ny fanolorana ny vahaolana manoloana ny olana mahazo antsika. Nanala ny tenantsika tamin’Andriamanitra isika ka tsy maintsy ampihavanina Aminy. I Jesosy, ilay fanambarana lehibe indrindra momba ny fahamarinana izay nomena izao tontolo izao, dia nanana tanjona mahatalanjona, dia ny hanatanteraka ny asa nanirahan’ny Rainy Azy. Hoy ny Tenin’Andriamanitra: Jesosy tonga mba hanome famelan-keloka sy hampihavana antsika amin’Andriamanitra!

Audio Lesson:

Back to: Teny fampidirana ho an’nyTestamenta Vaovao: Matio

Hametraka valiny