Blueprint ho an’ny burnout

Hitantsika ao amin’ny Nomery ny fahalehibiazany, ny harerahana ary ny fahotan’i Mosesy izay nanakana azy tsy hiditra tao amin’ny Tany Nampanantenaina. Na dia ny olon’Andriamanitra lehibe aza dia mety ho faty ara-batana sy ara-pihetseham-po ary ara-tsaina koa. Tena azo atao ny mahatsiaro reraka rehefa avy manompo an’Andriamanitra, fa tsy tokony atao ny ho sasatra sy ho leo amin’ny fanompoana Azy. Raha mahatsiaro reraka ianao, dia tsarovy fa sady manana mpiahy ianao, no tsara karakara ihany koa.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny