Manankarena, mahantra, Mpangalatra, mpangalatra

Nanao fanoharana roa I Jesosy, dia ny tantaran’ilay mpanompo tsy marina sy ilay mpanankarena ary ny tantaran’i Lazarosy, izay tsy dia tena takatra matetika. Misy fampiharana roa farafahakeliny avy amin’ireo fanoharana ireo. Voalohany, raha mbola eto amin’ity fiainana ity isika dia mpitandrim-pananana na mpitantana ny zavatra rehetra nomen’Andriamanitra antsika ka tokony hampiasaintsika amim-pahendrena ho amin’ny mandrakizay izany. Faharoa, tokony hoheverintsika ho ondry very, na farantsa, na zanaka ny olon’izao tontolo izao, ary tokony havelantsika I Kristy hanatratra ireo olona ireo amin’ny alalantsika.

Audio Lesson:

Back to: Lioka sy Jaona

Hametraka valiny