Manapa-kevitra ho an’i Jesosy

Rehefa avy nanao antso telo ho amin’ny fanoloran-tena I Jesosy, izay nifarana tamin’ny Fitsipika Volamena, dia nanome fanasàna lehibe sady sarotra Izy. Antso sady fanamby izy ity, antso ho tonga mpianatra feno fanoloran-tena, olona mitondra vahaolana sy valinteny ary hanatratra izao tontolo izao ho Azy. Toa fanamby manondro amin’ny fanontaniana hoe: “Ho isan’ireo olana ve ianao sa ho isan’ireo vahaolana?”

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny