Alao ny fanananao

Finoana no ambaran’ny bokin’i Josoa iray manontolo, ilay karazana finoana izay mandresy sy mihazona ny sitrapon’Andriamanitra ho an’ny olony. Maro amintsika no tsy afaka miaina ny fitahiana ara-panahy izay tian’Andriamanitra horaisintsika, tahaka ny Israelita: ny vavaka, ny Soratra Masina, ny fiombonana, ny fiankohofana – izany rehetra izany dia omen’Andriamanitra ho an’ny mino rehetra. Amin’ny alalan’ny vavaka no hihazonanao ny harena ara-bavaka. Avy amin’ny famakiana, sy ny fahazoana ary ny fampiharana ny Soratra Masina no hihazonanao ny haren-dehibe ao anatiny. Mandrombaka ny fanananao ara-panahy ianao isaky ny mitombo ara-panahy.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny