Seho momba ny finoana

Inona no atao hoe finoana? Ahoana no fiasan’ny finoana? Manome fanoharana enina ambin’ny folo ny bokin’i Josoa mba hanehoana ny finoana. Hizaha toetra ny finoanao Andriamanitra indraindray, nefa afaka manana antoka ianao fa tsy hitondra anao any amin’izay tsy mahasoa anao Izy. Raha fantatrao fa mitarika anao hanao zavatra Andriamanitra dia ataovy izany. Marina foana ny planiny. Nampianatra antsika i Josoa fa azo atao fampiharana ny finoana. Rehefa mandeha ny finoana dia miasa, ary rehefa miasa ny finoana dia mandresy amin’ny ady amin’ny fiainana.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny