Fahavalon’ny vavaka sy ny finoana maloto fitondran-tena

Ny bokin’i Josoa dia feno fanoharana izay mampianatra antsika ny fomba handresena ireo fahavalon’ny finoantsika. Ny fahavalo voalohany amin’ny finoantsika, dia izao tontolo izao, izay aseho amin’ny alalan’i Jeriko. Ny faharoa, dia izay asehon’ny faharesen’ny Israely, maneho ny nofontsika. Nanao fifanekena tamin’ny Israely ny mponina tao Gibeona, ka namitaka azy ireto farany. Ny devoly dia mamitaka antsika toy izany koa ary izy no fahavalontsika fahatelo. Nanao fanamby ny vahoakany i Josoa mba hihazona ny finoany amin’ny alalan’ny fanaovana fifanekena amin’Andriamanitra.

Audio Lesson:

Back to: Levitikosy – Josoa

Hametraka valiny