Zavatra miavaka amin’ny alalan’ny olon-tsotra

Asehon’ny bokin’ny Mpitsara amintsika fa tena mahafaly an’Andriamanitra ny mampiasa olona tsotra toa ahy sy ianao, mba hanao zavatra mahagaga tsy takatry ny saina. Ny fandalinana ny toetran’ireo Mpitsara ireo dia hahazoantsika maka sary an-tsaina sy manantena sahady amin’ireo fotoana izay hahatsapantsika ho tsy mendrika na rehefa mahatsiaro isika fa tsy ho vita ny hiatrika ireo fanamby sarotra eo amin’ny fiainantsika. Rehefa sendra fihemorana dia misy ihany koa ny voka-dratsy mahatsiravina aterak’izany, sehatra iray afaka ampiasain’Andriamanitra io hanehoany amintsika marina fa Andriamanitra mahatoky sady mihazona ny teny fikasany ho an’ny olony Izy.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny