Ahoana no ianarana ny Baiboly

Mitaky asa ny fianarana ny Baiboly sy ny fampiharana ny fahamarinany eo amin’ny fiainan’ny olona iray. Ny fianarana Baiboly mahomby dia mizara ho dingana telo: ny fandinihana, ny fandikana ary ny fampiharana. Izany hoe, mila mametraka ireto fanontaniana telo ireto amin’ny tenantsika isika: Inona no lazain’ny lahatsoratra? Inona no dikan’izany? ary inona no dikan’izany amiko manokana? Ny Genesisy, izay boky voalohany ao amin’ny Baiboly, dia manampy hahatakatra ny tontolo misy antsika, manampy koa hahalala ny tenantsika, hatramin’ny namolavolana antsika ka hatramin’izao fotoana izao.

Audio Lesson:

Back to: Genesisy sy Eksodosy

Hametraka valiny