Tsy Haiko, Fa Izy Afaka

Natombok’I Jesosy tamin’ny fampianarana ny mpianany ireo toe-po valo izay antsoina koa hoe ‘fahasambarana na fitahiana’ na ‘toe-po sambatra’ ny fampianarany, satria ahitana taratra ny teny hoe “sambatra” avokoa ao anatin’ny anaran’ny toe-po tsirairay. Manome toky I Jesosy fa hitahy ny mpianatra izay manana ireo toetra ireo. Ity teny hoe ‘sambatra’ ity dia azo adika koa hoe ‘faly’, ‘miroborobo ara-panahy’, na koa hoe ‘miaina anaty fahasoavana’. Ny toe-tsaina tsirairay koa dia ahitana teny famaritana ny fampanantenana izay hahatongavan’izany fitahiana izany eo amin’ny fiainan’ilay Mpianatra.

Audio Lesson:

Back to: Toriteny teny an-tendrombohitra

Hametraka valiny