Ny asan’i Kristy nitsangana tamin’ny maty

Ny Bokin’ny Asan’ny Apostoly dia mirakitra ny fanorenana, ny fiandohana ary ny asan’ny Fiangonana rehefa nankatò ny Iraka Lehibe izy ireo. Ilay Mpampionona nampanantenaina—dia ny Fanahy Masina—izay tonga nitoetra tamin’ny Mpino, miaraka amin’ny famantarana izay mbola tsy fahita hatramin’izay. Asehon’i Lioka ny tanjon’ny Fiangonana, ny Fampanantenana sy ny Hery nomena azy, ary ny fahombiazana vokatry ny Toriteny nataon’i Petera. Tsy misy fiafarana ny Asan’ny Apostoly, ka azo lazaina fa anisan’ny toko farany amin’izao vanim-potoana izao ny tantaran’ny mpino rehetra!

Audio Lesson:

Back to: Asan’ny Apostoly sy Romana

Hametraka valiny