Ny Romana amin’ny Fanavotana

Ny bokin’i Rota dia tantaram-pitiavana mahafinaritra izay maneho ny famonjena sy ny fifandraisantsika amin’I Jesosy Kristy Tompo. Ny Soratra Masina ao amin’ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao dia milaza amintsika fa voafofo ho Azy tahaka ny ampakarina amin’ny mpampakatra isika. Ao amin’ny bokin’i Rota, io fifandraisam-pitiavana ho an’ny Fanavotana io sy ny lalàn’ilay sakaiza Mpanangana dia mamerina ny hafatry ny fahasoavan’Andriamanitra ho an’ny olombelona rehetra.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny