Fitia eo noho eo

Ny bokin’i Rota dia fanoharana lalina mampiseho ny fanavotana. Ny hoe manavotra dia midika hoe mividy indray ary mamerina. Boaza nanavotra an’i Rota; novidiny aloha izy rehefa naloany avokoa ny trosan’i Rota rehetra, avy eo nanorina fifandraisana taminy izay namerina azy ho isan’ny fianakavian’Andriamanitra indray i Boaza. Ahoana no hahafahantsika manapa-kevitra toy izany fa Jesosy no tiantsika ho Mpanavotra antsika? Hividy antsika ka hamerina antsika indray ao amin’ny fianakavian’Andriamanitra? Hianaro izany anio.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny