Ny dian-tanana hita maso an’ny Fiangonana tsy hita maso

Ny Fiangonana tamin’ny taonjato voalohany sy ny fiangonantsika ankehitriny dia tokony haneho toetra folo hita maso: Fitoriana ny Filazantsara-fizarana ny Filazantsara amin’ny fotoana rehetra ho fomba fiaina, Fampianarana- fitomboana ara-panahy vokatry ny fandalinana ny Soratra Masina, Fotoam-pirahalahiana, Fiankohofana- Fankalazana ny Tompo, Fotoam-bavaka miaraka amin’Andriamanitra, Firaisankina-iombonana ny zava-drehetra, Fahasamihafana- samy manana ny mampiavaka azy ny rehetra fa ireo fahasamihafana ireo no mahatonga azy hatanjaka kokoa, Fahamaroana- mpitandrina maromaro mizara ny asa, Fifanohanana- tena mifampitsinjo, Miralenta – mitovy avokoa ny fomba fandraisana ny olona rehetra.

Audio Lesson:

Back to: Asan’ny Apostoly sy Romana

Hametraka valiny