Ny Endriky ny Fiangonana tsy hita maso

Ao amin’ny Asan’ny Apostoly isika dia mahita lamina fito momba ny Fiangonana mivelatra. 1. Manome: Nizara sy nahalala-tanana ny mpino. 2. Tsy fankatoavana iombonana: Andriamanitra no fahefana fara tampony. 3. Fitsipi-pifehezan’ny Fiangonana: Ireo izay nandainga tamin’ny Fanahy Masina dia nesorina tamin’ny fomba mahery vaika, mba hihazonana ny Fiangonana ho madio sy masina. 4. Fanomezana: Fanomezana ara-panahy hanompoana ny fiangonana. 5. Maritiora: I Stefana no voalohany maty noho ny finoany. 6. Simony: Ireo izay manandrana mividy na mitaona ny mpitarika amin’ny vola. 7. Fanasitranana: misy fahagagana mitranga matetika.

Audio Lesson:

Back to: Asan’ny Apostoly sy Romana

Hametraka valiny