Nandre an’Andriamanitra

Ny bokin’i Samoela dia mampita ny fahamarinan’Andriamanitra amintsika amin’ny endrika tantaram-piainana fohy, izay mifantoka amin’ny olona telo manokana. Araka ny voalazan’ny Soratra Masina, ny tantaran’i Samoela sy i Saoly ary i Davida ary ny zava-drehetra nanjo azy ireo dia natao ho fampitandremana sy ho ohatra ho antsika. I Davida no mpanjaka tsara indrindra nananan’ny Israely hatramin’izay, ary raha jerena ny haben’ny toerana nomen’ny Fanahy Masina ny tantarany, dia izy no iray amin’ireo mpandray anjara manan-danja indrindra ao amin’ny Baiboly.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny