Fankatoavana voahosotra

Tsy nankatò i Saoly, mpanjaka voalohany teo amin’ny Israely, ka nahatonga ny Tompo handroaka azy. Ny toetra nanjaka teo amin’ny fiainan’i Davida dia ny fankatoavana, ny hanao ny sitrapon’Andriamanitra rehetra no tanjony. Ny tena fahombiazana dia matetika ao amin’ny toerana miafina indrindra ao am-pontsika no hahitana azy. Mpiandry ondry, mpitendry zavamaneno, mpiady, mpitarika ary namana i Davida, mpanjaka lehibe indrindra teo amin’ny Israely. Voalaza fa olona tena araka ny fon’Andriamanitra izy, ary izany no toetra nanan-danja indrindra nananany.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny