Ny Pentekosta manokan’i Paoly

Ny fiovam-pon’i Saoly dia fanehoana mahagaga ny herin’ny Fanahy Masina. Nentin’Andriamanitra i Saoly, mpanohitra mafy orina ny Filazantsara, ary nanova azy ho apostoly Paoly Izy, ilay misiônera lehibe indrindra amin’ny Filazantsara. Noho ny finoany vaovao sy ny fanoloran-tenany hanatratra izao tontolo izao amin’ny alalan’ny Filazantsara, dia nafoin’i Paoly ny fahombiazany sy ny lazany rehetra teto amin’izao tontolo izao amin’ny maha Fariseo azy, ka nihevitra ny zava-drehetra ho fatiantoka noho ny hasarobidin’ny fahalalana an’i Kristy Jesosy.

Audio Lesson:

Back to: Asan’ny Apostoly sy Romana

Hametraka valiny