Ny fahasambaran’ny famelan-keloka

Naverin’Andriamanitra tamin’ny laoniny ny fanahin’i Davida Mpanjaka sy ny fanjakany, na dia lavo ara-pitondran-tena sy ara-panahy aza izy. Saingy ny fitahiana avy amin’ny famelan’Andriamanitra sy ny fananganana indray dia tsy nisy raha tsy nandeha tamin’ny lalan’ny fahamarinana i Davida ka niaiky ny fahotany ary nibebaka tamin’izany, ary nanolotena hanaraka ny làlan’ny Tompo. Tahaka an’i Davida, isika koa dia manana olana amin’ny fanamelohan-tena. Vahaolana avy amin’Andriamanitra amin’ny olan’ny fanamelohan-tenantsika dia ny famelan-keloka izay atolony.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny