Zava-misy telo momba ny fahotana sy zava-misy telo momba ny famonjena

Betsaka ny zavatra azo hianarana momba ny herin’ny ota teo amin’ny fiainan’i Davida Mpanjaka. Toy ny volory mainty izay ampiasain’ny mpanao firavaka hampiratiana ny diamondrany, arakaraky ny maha maizina ny sazin’ny ota, ny heriny ary ny vidiny, no mampamirapiratra ny famonjena. Misy fahamarinana telo tsara fantatra momba ny famonjena. Voalohany, nesorin’I Jesosy Kristy ny tambin’ny ota. Faharoa, mahery kokoa noho ny herin’ny ota ny Fanahy Masina. Ny fahamarinana fahatelon’ny famonjena dia ny hoe eo anatrehan’Andriamanitra dia voasasa amin’ny famelan-keloka avokoa ny pentin’ny fahotana.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny