Mpanjaka sy Mpaminany

Ny bokin’ny Mpanjaka sy ny Tantara dia milaza amintsika ny vokatry ny tsy fankasitrahan’ny Israely an’Andriamanitra ho mpanjakany. Ao amin’ireo boky ireo, dia hahita fampitandremana goavana eo amin’ny fiainan’ireo mpanjaka ratsy fanahy isika, ary hahita ohatra lehibe eo amin’ny fiainan’ireo mpaminany araka an’Andriamanitra toa an’i Elia sy Elisa koa. Ao amin’ny Mpanjaka voalohany, dia mianatra momba ny fizarazaran’io fanjakan’olombelona io isika. Ao amin’ny Mpanjaka faharoa kosa, no hianarantsika ny antsipirihan’ny fahababoana mahaontsa, ny fahasoavan’Andriamanitra ary ny faharetana.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny