Compatibility – ny porofon’ny firaisana

Ny fahaizana mifanaraka no porofon’ny firaisan-tsaina nataon’Andriamanitra ho an’ny mpivady. Tafiditra ao anatin’ny fifanarahana ny: fifandraisana ara-batana, soatoavina, fahamatorana ara-panahy, olana ara-pitondran-tena, ny fomba andaniantsika ny fotoanantsika sy ny volantsika, ny olana amin’ny ankizy, ary ny lafiny hafa rehetra amin’ny fiarahana. Ny fifanarahanareo ara-panahy dia fototra amin’ny famaritana ireo andraikitra sy adidy anananareo. Mba hihazonana ny firindràna, dia tsy maintsy manaiky ny tanjaka sy ny fahalemen’ny vadintsika isika. Manome toromarika maromaro momba ny fomba tokony hifandraisan’ny mpivady ny Baiboly.

Audio Lesson:

Back to: Fianakaviana sy fanambadiana

Hametraka valiny