Ny Fitsanganana sy Fahalavoan’ny Fanjakana

Hianatra lesona sarobidy avy amin’ny tantaran’ny Israely isika, izay hanome fanantenana sy hampahery anaty faharetana, indrindra rehefa tojo tsy fahombiazana ara-panahy. Na dia teo aza ny fanompoan-tsampy tao amin’ny firenena iray, dia nanam-paharetana tamin’ny olony tokoa Andriamanitra. Isaky ny misy sakana ny asan’Andriamanitra dia nanangana mpaminany iray Izy. Ny andraikitry ny Mpaminany dia izy, izay fitaovana ampiasan’Andriamanitra manala ireo vato misakana ny asany ireo .

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny