Ny Filazantsara Synoptic ao amin’ny Testamenta Taloha

Ny fiverenana voalohany avy tamin’ny fahababoana avy tany Babylona dia ny fanorenana indray ny tempoly teo ambany fitarihan’i Ezra. Ohatra lehibe amin’ny fitarihana araka an’Andriamanitra i Ezra ary ity lesona ity dia manazava ny fomba sy ny antony hampiasan’Andriamanitra lehilahy tahaka an’i Ezra. Ny bokin’i Ezra sy Nehemia, miaraka amin’i Estera, dia fantatra amin’ny hoe bokin’ny tantara taorian’ny fahababoana. Mitovitovy ny bokin’i Ezra sy Nehemia. Samy mampianatra ny fitsipiky ny fitarihana sy ny fanaovana ny asan’Andriamanitra araka ny fombany izy ireo.

Audio Lesson:

Back to: Tantara: Mpitsara – Estera

Hametraka valiny