Niteraka indray ny fahamarinana tany Roma

Ao amin’ny Romana toko faha-12-16, i Paoly dia manasongadina ny fampiharana ny fahamarinana nozarainy momba an’Andriamanitra, ny fiangonana, ny mpino hafa, ny fitondram-panjakana, izao tontolo izao, ary ny tenantsika. Ny hafatr’i Paoly dia miresaka manokana momba: ny fampiantranoana, ny fanompoana, ny fanetretena, ny famelan-keloka, ny vavaka, ny voninahitra, ny maha-ohatra, ny andro manjombona eo amin’ny fiainana ary ny famelana ny fitiavana hibaiko ny fomba hamaliantsika ny tsy fitovian-kevitra. Nofaranan’i Paoly tamin’ny tanjony voalohany ny hafany: ny hanatratra an’izao tontolo izao miaraka amin’ny Filazantsaran’I Jesosy Kristy.

Audio Lesson:

Back to: Asan’ny Apostoly sy Romana

Hametraka valiny